pırtlaşmaq

pırtlaşmaq
f. Bir-birinə qarışmaq, dolaşmaq, pırtlaşıq düşmək, bir-birinə qarışaraq nizamsız hala düşmək. <Güləndam:> Ağa sabahdan saqqalını daramayıbdır, pırtlaşıb barmaqlarına ilişir. N. V.. <Arvadın> saçları pırtlaşıb kilkələnmiş, üstü-başı parçaparça olmuşdu. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pırtlaşma — «Pırtlaşmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolaşmaq — f. 1. Dolaşıq düşmək, pırtlaşmaq, bir birinə qarışmaq. Saçları dolaşdı. İp dolaşıb. 2. Dolanmaq, sarılmaq, ilişmək. Hərçəndi oynamaq ona yaraşır; Siyah zülfü qamətinə dolaşır. Aşıq Hüseyn. Ayı zənciri ilə ağaca dolaşıb dartınır və bağırırdı. S. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kilkə — 1. is. 1. Bir birinə qarışmış, dolanmış, pırtlaşıq saç, tük, yun, sap, ip və s. Saçı kilkə kimi pırtlaşmaq. – İkinci qız Nərgizə: – Dayan, bu saat sənin kilkələrini yolaram. Ə. M.. Qarı Mahmudun kilkə kimi pırtlaşmış zil qara saçlarına baxıb dedi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kilkələnmək — f. Kilkə düşmək, düyün düşmək, pırtlaşmaq. <Arvadın> saçları pırtlaşıb kilkələnmiş, üstü başı parça parça olmuşdu. (Qəzetlərdən) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pırtlamaq — f. 1. İrəli çıxmaq, qabarıb çıxmaq, qabarmaq. Ağlamaqdan gözü pırtlamaq. Qarnı pırtlamaq. 2. Dar bir yerdən dışarıya çıxmaq. Yaralanan sol əli ilə başını düzəltdi və xəncəri müarizinin qarnına soxdu, piy pırtladı. Ç.. 3. Bax pırtlaşmaq. Həqiqətin …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pırtlaşıq — sif. Pırtlaşmış halda olan; qarışmış, dolaşıq. Pırtlaşıq sap. – Qarı əlini nəvəsinin pırtlaşıq və dolaşıq saçlarında gəzdirdi. S. R.. Pırtlaşıq düşmək – 1) bax pırtlaşmaq; 2) dolaşıq düşmək. İşim pırtlaşıq düşüb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vız — təql. bax vızıltı. Arılar vızvızla uçuşur. ◊ Vız durmaq dan. – dik durmaq, pırtlaşmaq, qarışmaq. Saçları vız durub …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vız-vız — təql. bax vızıltı. Arılar vızvızla uçuşur. ◊ Vız durmaq dan. – dik durmaq, pırtlaşmaq, qarışmaq. Saçları vız durub …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”